توضیحات

کپسول آتش نشانی بیوورسال

کپسول بیوورسال:

کپسول آتش نشانی بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر از پایه های گیاهی( از طبیعت و برای حفظ محیط زیست)، برای خاموش کردن آتش های پر حجم با توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی می باشد. با خنثی کردن گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده های خطرناک Back draft وflash over جلوگیری نموده وبا ممانعت از تولید گازهای سمی امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین می کند. کپسول آتش نشانی بیوورسال به صورت کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای دارا می باشد .

بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها، آتش را به گونه ای مهار می کند که هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.

بیوورسال دوستدار محیط زیست ، غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان ، جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت است . از ایجاد هرگونه خوردگی و صدمه به تاسیسات  و تجهیزات جلوگیری می نماید .

ویژگی های کپسول آتش نشانی بیوورسال:

گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده خطرناک بک درافت جلوگیری نموده و امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین می کند.

کپسول بیوورسال با محصور کردن و جذب گاز های متصاعد شده و نسوخته، زنجیره آتش را قطع نموده و از هر گونه انفجار جلوگیری می نماید.

کپسول آتش نشانی بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیر سمی بر روی آتش ایجاد می کند که از تبادل اکسیژن با مواد سوختنی جلوگیری می نماید.

مواد محصور کننده بیوورسال مولکول های سطحی سوخت را محصور و محبوس می کند. به نحوی که به شکل موقت توان تبخیر و خاصیت سوختی خود را از دست می دهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند. این فرآیند مواد سوختی را تخریب نمی کند . ماده سوختی، پس از سپری شدن زمان کوتاه به ماهیت اصلی خود باز خواهد گشت.

بیوورسال با محصور کردن و جذب گاز های متصاعد شده و نسوخته،وکاهش انرژی رادیکالهای آزاد، فعل و انفعالات شیمیایی حریق را مختل کرده و زنجیره آتش را قطع مینماید.

بیوورسال به عنوان یک خاموش کننده چند منظوره، قابلیت اطفاء همه پایه های حریق را دارا می باشد. در مهار حریق های مواد خاص مانند منیزیم،فسفر قرمز،فسفر سفید و سوخت جامد قابلیت خوبی به نمایش گذاشته است. (در حریق های الکتریکی قطع جریان برق ضروری می باشد)

ویژگی های مواد:

غیر سمی، دوستدار محیط زیست، عدم برگشت شعله، عدم خورندگی، توانایی بسیار بالا در خاموش کردن آتش های پرحجم و ..