توضیحات

کپسول آتش نشانی پودری توچال

نوع Type پودر و گاز مخلوط
ظرفيت پودر Capacity 1-50 كيلوگرم
نوع گاز Gas Type ازت با خلوص 99.9%
فشار گاز Work Pressure 15 الي 17.5 بار
فشار تست بدنه Test Pressure 30 الي 35 بار
فشار تقريبي تحمل بدنه Approximate Allowed Pressure Of Body 40 بار
فشار انفجار Burst Pressure 80 بار
ارتفاع Height بستگی به نوع کپسول دارد
قطر Diameter بستگی به نوع کپسول دارد
جنس سيلندر Cylinder Material فولاد
وزن تقريبي سيلندر خالي Ship Weight بستگی به نوع کپسول دارد
وزن  تقريبي سيلنر شارژ شده Approximate of Charged Weight بستگی به نوع کپسول دارد
زمان تخليه Discharged Time 150 ثانيه
طول پرتاب Throw Length 10 متر
بيمه Insurance يكسال
مدت گارانتي Warranty Length يكسال
نوع پوشش Shield Type رنگ الكترواستاتيك
نوع جوش Weld Type جوش CO2
استاندارد Standard بر اساس استاندارد بين المللي كپسولهاي اطفاء حريق چرخدار ISO 11601