توضیحات

کپسول آب و گاز

کپسول آب و گاز از هر نظر شبیه کپسول آتش نشانی پودر و گاز است . تنها تفاوتی که آن را متمایز می سازد آن است که اگر این کپسول را تکان دهید بتوانید صدای آب را از داخل آن بشنوید .

این نوع خاموش‌کننده همانند خاموش‌کننده آب تحت فشار می‌باشد ، یعنی محتوی سیلندر آب یا محلول ضد یخ است و آن خالی می‌باشد. به‌طور کلی در هر دو نوع خاموش‌ کننده جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخل سیلندر را با لایه‌ای نازک از پلاستیک  یا ماده ضد زنگ می‌پوشانند.

آب، قوی ترین عامل خاموش کننده در دسترس است. مهم ترین ویژگی آب، گرمای ویژه و حرارت تبخیر آن (مقدار انرژی گرمایی مورد نیاز برای تبدیل یک گرم مایع به حالت گاز در دما و فشار ثابت) است. هنگامی که آب در تماس با سطح یک جسم داغ و سوزان (مانند مصنوعات چوبی و سایر مواد جامد در حال اشتعال) قرار می‌گیرد، با جذب گرما از سطح خارجی آن جسم تبدیل به بخار می‌شود. این بخار اکسیژن موجود در سطح را خفه می‌کند و در نتیجه شعله های آتش خاموش می‌شوند. آب با جذب مقدار زیادی گرما، باعث می‌شود که دمای سوختن جسم به نقطه‌ای پایین تر از نقطه یا دمای احتراق برسد و به این شکل شانس بروز آتش سوزی یا سرایت آن به سایر مواد و مصالح مجاور را کاهش می‌دهد.