توضیحات

کفش ایمنی کامیار ( ساق کوتاه )

توضیحات :

کفش ایمنی کامیار

 

سر پنجه فولادی

مقاومت در برابر روغن ، بنزین ، آب و لغزش