توضیحات

کفش ایمنی کامیار ساق بلند

توضیحات :

کفش ایمنی کامیار

سر پنجه فولادی

مقاومت در برابر روغن ، بنزین ، آب و لغزش