توضیحات

پوتین ایمنی کلار 7220

کفش ایمنی کلار پوتین  با توجه به خصوصیات خاصی که دارد گزینه ی بسیار خوبی برای مشاغلی از قبیل جوشکاری، معماری و انبارداری و … می باشد.

در قسمت سر پنجه کفش ایمنی کلار پوتین بخش محکمی از جنس کامپوزیت تعبیه شده است که از پنجه ها به‌ خوبی در برابر برخورد اجسام سنگین و گیر کردن نوک کفش به مکان های خطرساز محافظت می‌کند.

زیره پوتین به گونه است که مانع لغزش و لیز خوردن کاربر می شود و خاصیت ضد ساییدگی و فرسایش قابل قبولی دارد.

این کفش در برابر اسید، روغن و بنزین از مقاومت بالایی برخوردار می باشد.