توضیحات

پوتین ایمنی کاوه

کفش ایمنی، پای پوشی است که دارای فاکتورها و مولفه های ایمنی بوده و پای فرد را از هرگونه سوانح احتمالی در محیط کار و خطرات جانبی محافظت می کند. کفش کاوه با تولید تخصصی ترین کفش ایمنی همواره میکوشد رسالت و شعار خود را در عمل معنا نماید: . ماموریت ما ، ایمنی شماست. محصول فوق با دارا بودن سرپنجه فولادی استاندارد مقاوم در برابر 200 ژول حافظ سلامت شماست.