توضیحات

ساخته شده با فناوری نانو

چند لایه با فیلتر کارآمد تنفسی

ضد باکتری

نحوه استفاده از ماسک کاسه ای

به راحتی هر چه تمام تر، کش های ماسک کاسه ای را در دو طرف صورت خود قرار دهید و به صورت عادی تنفس کنید. این ماسک مناسب برای استفاده و محافظت از آلودگی های محیطی و همچنین برای جلوگیری از انتقال بیماری های مسری و واگیردار بسیار کارآمد میباشد.