توضیحات

این ماسک دارای چهار لایه می باشد که لایه ی ملت بلون آن قادر است تا ۸۹ درصد ویروس ها و باکتری ها را فیلتر کند…و بعد از بسته بندی توسط الکترون بیم استریل می شود