توضیحات

لباس های مخصوص آتش نشان ها باید از موادی ساخته شود که در برابر سوختن، ذوب شدن و سوزش مقاوم باشد و در عین حال منعطف باشد. لباس عملياتی ضدحریق شامل اوركت وشلوار واز مواد زير تشكيل ميگردند.اجزای اصلی در بسیاری از لباس های آتش نشان ها کولار و نومکس ، دو پارچه ای که توسط دوپونت در دهه ۱۹۶۰ ساخته شده اند. بسیاری از سازنده های لباس های محافظ از ترکیب این دو بافت استفاده می کنند در حالی که برخی تنها بر مقاومت آن در برابر آتش یعنی نومکس تمرکز دارند. نومکس در برابر شعله و حرارت مقاوم است در حالی که کولار انعظاف پذیری و جریان هوای پارچه را سبب می شود.

لباس عملیاتی ضدحریق بیشتر مورد استفاده آتش نشانان می باشد. که این نوع لباس ها از دو قسمت کت و شلوار تشکیل شده اند که این لباس جوری طراحی شده است که جلوی فعالیت آتش نشانان را هنگام عملیات اطفا حریق به هیچ نحوی نگیرد و حتی در حین عملیات به جایی گیر نکند. قابل ذکر است که لباس های عملیاتی ضد حریق یا لباس آتش نشانان مقاومت بالایی در برابر حرارت، سرما، باد، سایش و بریدگی دارند.