توضیحات

عینک  تراشکاری بغل کرکره ای پارس اپتیک

با قابلیت مناسب جوشکاری گاز و جوشکاری سبک برق و بازرسی جوش . کارگاه های صنعتی و آزمایشگاه های شیمیایی و …

مشخصات کامل :