این شیلد به علت این که محافظ چشم و صورت در برابر اشعه مادون قرمز IR می باشد برای کار با مواد مذاب و جوشکاری و غیره مناسب می باشد.