توضیحات

چهت ایمنی در کار از دستکش های ایمنی استفاده می گردد.

دستکش ایمنی کف چرم فوق ساخت ایران است و از مرغوبترین چرم گاوی با آستر کتان تهیه شده است.

این دستکش ایمنی ضد حساسیت و مناسب جهت استفاده در فعالیت های جوشکاری، ساخت و ساز، صنایع خودروسازی و کار با آهن آلات می

باشد.