توضیحات

دستکش ایمنی بافتنی

توضیحات

در برخی از موارد در هنگام کار با اجسام مرتعش نیاز به حصول اطمینان جهت کنترل جسم مرتعش می‌باشد. از این رو در کفه دستکش‌های مخصوص این کار، با استفاده از مواد لاستیکی مناسب دانه یا شیارهایی ایجاد می­گردد تا از لیز خوردن جسم از کفه دستکش جلوگیری نماید. در زیر تصویر دو نوع دستکش ضد ارتعاش جهت آشنایی بیشتر آورده شده است.

دستکش ایمنی بافتنی