توضیحات

دتکتور دود

دتکتور دود، از جمله متداول‌ترین آشکارسازهای سیستم اعلام حریق می‌باشند. دتکتورهای دود نسبت به دتکتورهای حرارتی، سرعت عمل و سطح پوشش بالاتری دارند به همین علت کاربرد زیادی دارند. دتکتور دود بر اساس نوع عملکرد به چهار دسته تقسیم می‌شود:

دتکتور دود نوری:

این دسته از دتکتورها با استفاده از اصل پراکندگی نور، دود را تشخیص می‌دهند.این دتکتور از یک سلول نوری یا تله‌ی نوری (cell) و یک منبع تولیدکننده نور، لنز یا عدسی و یک فتودیود تشکیل شده‌اند. لنز دراین نوع به منظور تنظیم تابش نور داخل محفظه استفاده می‌شود. در بعضی از نمونه ها از سنسورهای فتوالکتریک یا عکس الکتریکی نیز استفاده می‌کنند.

دتکتور دود یونیزه:

نوع دیگری از دتکتور دودی،  یونیزاسیون نامیده می‌شود که دارای یک محفظه مرتبط با هوای باز می‌باشد. فضای داخلی محفظه از طریق یک منبع رادیواکتیو یونیزه می‌شود. یونیزاسیون مرحله‌ای است که مولکول‌های هوا به یون‌های مثبت و الکترون‌های منفی تبدیل می‌شوند. درصورتی‌که یک ولتاژ بین این محفظه برقرار شود، یون‌ها به‌طرف صفحه با قطب مخالف حرکت می‌کنند.

دتکتور دودی (Smoke Detector) تجهیزات الکترونیکی تشخیص دود حاصل از حریق است که در سیستم اعلام حریق از اهمیت زیادی برخوردار است . استنشاق دود یکی از علل اصلی خفگی و مرگ در آتش‌سوزی‌ها است. دتکتور دود نصب شده در یک محل از ساکنان آن در برابر چنین خطراتی محافظت می‌کند. آشکارساز دودی با تشخیص زودهنگام دود در محل سیستم اعلام حریق را فعال کرده و از خطرات احتمالی جلوگیری می‌کند.

دتکتورها یا آشکارساز همان وسایلی هستند که می‌توانند، وقوع یک رویداد مشخص را به‌سرعت تشخیص دهند. مثلا دتکتورهای حرکتی حساس به حرکت بوده، دتکتورهای گاز حساس به نشت گاز هستند و دتکتورهای دود و حرارت حساس به دما و دود در محیط.

در اکثر مواقع آتش‌سوزی‌ها به‌آرامی اتفاق می‌افتند و معمولاً زمانی افراد متوجه خواهند شد که مهار آتش کار آسانی نیست. دتکتورها کمک می‌کنند تا بتوانید قبل از بزرگ شدن آتش، آن را مهار کنید. دستگاه‌های کوچک دتکتور یا آشکارساز دود، که معمولاً بر روی سقف نصب می‌شوند، می‌توانند با استفاده از سنسورهای حساسی که دارند، قبل از گسترش و غیرقابل‌کنترل شدن آتش، با تشخیص اولین علائم، وقوع آن را تشخیص دهند.