توضیحات

 

دتکتور حرارت

همانطور که از نام دتکتور حرارتی (Heat Detector) پیداست، این آشکارسازها نسبت به حرارت حاصل از حریق حساس هستند. بیشترین حرارت و گرمایی که توسط این نوع دتکتور جذب می‌شود، ناشی از حرارت و گازهای داغی است که فضای اتاق را پر کرده و زیرسقف جمع می‌شود. اما بخش دیگری از حرارت جذب شده توسط دتکتورهای حرارتی از طریق تابش است.

دتکتور حرارتی به دو نوع نقطه‌ای و خطی تقسیم‌بندی می‌شوند. در نوع نقطه‌ای، آشکارساز به تغییرات دما در یک نقطه‌ی مشخص حساسیت نشان می‌دهد، اما در نوع خطی، حساسیت سنسور این آشکارساز به شکل خطی است و به تغییرات دمایی در هر جای این خط و مسیر حساس است.

انواع دتکتور حرارتی

  • دتکتور حرارتی ثابت
  • دتکتور حرارتی افزایشی
  • دتکتور حرارتی خطی
  • دتکتور حرارتی ترکیبی
دتکتور حرارتی ثابت

دتکتور حرارتی ثابت (Fixed Temperature Heat Detector)، به درجه ثابتی از دما که از قبل برای آن تعریف شده است (مثلا 57 درجه) حساس است و به محض رسیدن دمای محیط به آن، فرایند اعلام حریق آغاز می شود. دتکتور حرارتی ثابت دارای یک کلید با دو فلز است که دارای ضریب انبساط حرارتی متفاوتی هستند که با رسیدن حرارت به درجه از پیش تعریف شده، کلید خم و منحنی شکل می شود و پس از آن کلید قطع و هشدار آغاز می شود. دتکتور حرارتی ثابت با برچسب آبی نمایش داده می شود.