توضیحات

 

تابلو ابمنی خطر سقوط شبرنگ از دسته تابلوهای هشدار دهنده ای است که جهت استفاده در محل هایی تولید شده که احتمال سقوط افراد در چاه و یا چاله های حقر شده وجود دارد. همچنین این تابلو برای نشان دادن نواحی خطر در ارتفاعات نیز کاربرد دارد. تابلوی خطر سقوط به صورت استاندارد به شکل شبرنگ، روز رنگ (استیکر پلاستیک)، نورتاب (لومینیسانت و یا شبتاب) تولید می شود که بنا

خطر سقوط شبرنگ

تابلو ایمنی خطر سقوط شبرنگ

Danger Risk of Falling
تابلو ایمنی خطر سقوط شبرنگ از علائم ایمنی بسیار پر کاربرد می باشد و در محل هایی نصب می گردد که فرد یا افرادی در نزدیکی پرتگاهی ، چاله ای ، گودال ، دره و … قرار دارند و این خطر حتماً باید به آنها یادآوری گردد .
می تواند از 3 جنس روزرنگ ، شبرنگ ، شب نما باشد .
در مناطق عملیاتی جرثقیل، کارگران باید همیشه از آسیب دیدن سر مطلع شوند. علامت ایمنی (علائم ایمنی ) خطر سقوط بار کارگران و افراد حاضر در محل عملیات را مطلع ساخته و از وجود این خطر مطلع می سازد.با نصب تابلو ایمنی خطر سقوط بار در مناطق عملیاتی جرثقیل ها می توان از بروز حادثه جلوگیری نمود.خطرات ناشی از سقوط اشیاء از جمله علل بروز حادثه هستند.در این باره باید با اجرای اقدامات مناسب،احتمال سقوط اشیاء و ابزار آلات و شدت صدمات و خسارات احتمالی وارد ناشی از آن، مورد ارزیابی قرار بگیرد و اولیت های اصلاحی تعیین شود.