توضیحات

تابلو ايمنی حاشیه نما شبرنگ

تابلو ايمنی حاشیه نما شبرنگ جزو یکی از تجهیزات ترافیکی است که در دسته بندی تابلو های آگاهی دهنده قرار دارد. این تابلو جهت کنترل محدوده های ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد . اندازه و ابعاد تابلو جهت نما به راست 60*30 است . تابلوهای راهنمای مسیر و علائم ترافیکی متناسب با نیاز در جاده ها نصب می شود و پیامی که به رانندگان منتقل می کند به دو دسته تقسیم می شود :

  • تابلو های دستوری: باید از این تابلو تبعیت کرد در صورت عدم توجه به این تابلو راننده مرتکب تخلف می شود.
  • تابلوهای آگاهی دهنده : رانندگان را جهت رسیدن به مسیر راهنمایی می کند.

تابلو ترافیکی حاشیه نما ، حاشیه کوچه،خیابان ، اتوبان و… را مشخص می کند . این تابلو به منظور دید بهتر در حاشیه خیابان ها و راه ها به ویژه در شب نصب می شود و جهت به راست را نشان می دهد.شکل این تابلو بصورت مستطیل بوده و بوسیله شبرنگ سفید بر روی زمینه تابلو پوشیده می شود و بر روی آن برچسب شبرنگ قرمز بصورت مورب نصب می شود.

این تابلو بصورت استاندارد بر روی پایه 1.2 الی 1.5 متری نمره 6 نصب می گردد.پایه و متعلقات این تابلو باید بصورت جداگانه خریداری شود .

طریقه ی نصب

اتصالات تابلو ايمنی حاشیه نما شبرنگ به صورت پیچ و مهره است که به سادگی قابل نصب است.