توضیحات

آستین چرمی بلند چرمی

برای محافظت از دستان در جوشکاری استفاده می شوند.

وزن این محصول 100 گرم می باشد.

در جوشکاری به ایمنی دستان باید توجه ویژه ای داشت،

برای جلوگیری از نفوذ جرقه و مواد مذاب به داخل آستین و سوزانده شدن دست ها می توان از آستین جوشکاری استفاده کرد.

در بخش فعالیتهای جوشکاری و تراشکاری باید به نکات ایمنی توجه کافی شود. در غیر این صورت، باعث بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیری می شود که نه تنها خسارت مالی بلکه ممکن است خسارت جانی نیز به همراه داشته باشد.
در صنایع جوشکاری برای جلوگیری از نفوذ جرقه وذرات مذاب به داخل آستین و سوزاندن بدن استفاده از آستین الزامی است.
باید به این نکته توجه کرد که تمامی لباس های مربوط به این صنف از چرم طبیعی تهیه شده است .

در مورد کاربرد ویژه آستین چرمی جوشکاری یک جفت همانطور که در این مقاله به آن اشاره شد شما می توانید در کارخانه ها و شرکت های خاصی مانند شرکت های خودروسازی و کارخانه های صنعتی و تولیدی برای صنعت های خاصی مانند جوشکاری از آستین چرمی جوشکاری بلند به نحو احسن استفاده کنید. به این دلیل که بسیاری از مواد مذاب در طی فرآیندهای خاصی می تواند آسیب فوق‌العاده بالایی را به پوست دست افراد وارد آورده و به همین خاطر بهتر است برای حفاظت از پوست دست استفاده از این پوشش کاربردی را برای فعالیت های جوشکاری را در دستور کار خود قرار دهند؛ چراکه در غیر این صورت شما باید آسیب‌های جسمی بالایی را متحمل شوید.

ویژگی آستین چرمی جوشکاری

ویژگی خاصی که باعث شده است آستین چرمی جوشکاری بلند به یکی از پوشش های کلیدی تبدیل شود بدون شک کیفیت و دوام این پوشش فوق‌العاده در مقابل حرارت و انواع جرقه های جوشکاری می‌باشد. البته استانداردهای خاصی در این پوشش به کار گرفته شده است که نسوز بودن و جلوگیری از نفوذ مواد مذاب داخل آستین را باید ویژگی های اصلی و اما کاربردی آن در نظر گرفت.