به ده دلیل باید از دستکش ایمنی استفاده کنید، هر انگشت شما یک دلیل محکم است

By |1399-09-18T11:28:21+03:303ام مهر, 1399|مطالب ایمنی|

طبق آمار بیش از شصت درصد از افرادی که در اثر آسیب به مراکز درمانی و بیمارستان‌‌ها مراجعه می‌‌کنند افرادی