تماس با ما

تهران: خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، پاساژ رشید۳

تلفن:

02165011134

02166748480

 خرید عمده :

09190748480

09124418480

خرید خرده :

09190216484

یزد: بلوار نصر، نبش کوچه یکم
تلفن: 0353524846
تلفن : 03535249464
همراه: 09190400480

کرمان: بلوار جمهوری- خیابان امام جمعه 9
تلفن: 09194600480